Business Transformation – Förändringsledning

Som förändringsledare hjälper vi våra kunder att lyckas med sina förändringsprojekt. Vi vägleder dem genom alla steg i processen; från att identifiera förbättringsmöjligheter, till att förverkliga mål och strategier.

Vi arbetar med Business Improvement Model som ett av flera verktyg för att skapa genomförandekraft i förbättringsprocessens fyra utvecklingssteg.

Business Improvements Model BIM

Business Improvements Model består av fyra steg där varje steg består av 7 – 12 aktiviteter. Här nedan beskriver vi mycket kortfattat några av dem.

1. Förbättringar
Efter en inledande analys börjar identifieringen av organisationens förbättringsmöjligheter utifrån de strukturella, kulturella och strategiska utvecklingsbehoven. Vi processar de bakomliggande problemen och tar fram lösningsalternativ och beslutsunderlag.

2. Mål & Strategier
Med beslutsunderlagen i hand startar prioriteringsprocessen där ledare och medarbetare involveras på olika sätt. Beslut av mål och strategier förankras för att skapa engagemang och handlingskraft i implementeringsfasen.

3. Implementering
I denna fas gäller det att säkerställa att förbättrade arbetsmetoder och system implementeras enligt plan. För att skapa uthållighet i genomförandet kan det vara lämpligt att kompetensutveckla ledare och medarbetare i allt från bättre samverkan, ledarskap, målstyring, motivation, kommunikation till systematisk problemlösning. Impementeringen är oftast den fas som tar längre tid än planerat.

4. Utvärdering
Uppföljning genomförs kontinuerligt under processen gång. Slutligen utvärderar vi hela förbättringsprojektet enligt metodiken FLARSF. Syftet är förutom fakta att tydliggöra de lärdomar och insikter som förbättringsarbetet fört med sig samt säkerställa att våra kunder, på egen hand med minimal support, ska kunna genomföra kommande förbättringsprojekt på ett framgångsrikt sätt.

Förutom att vi kan ta ett helhetsgrepp i större förbättringsprojekt gör vi även punktinsatser som kan handla om allt från att identifiera förbättringar, problemlösning till mål och strategiarbete.

Våra uppdrag inleds ibland med ett förutsättningslöst möte eller en inspirationsföreläsning. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan hitta alternativa lösningar till era viktigaste utmaningar.

Förutom förändringsledning kan du nedan läsa mer om hur våra utbildningar och föreläsningar hjälper våra kunder att förbättra sina resultat:

Business Competence – Utbildningar

Kunskap är grunden till framgång. Genom våra utbildningar får ledarna och medarbetarna rätt kompetens för att driva utveckling.
Läs mer om våra olika utbildningsprogram

Business Inspiration – Föreläsningar

Ett framgångsrikt förbättringsarbete bygger på engagerade medarbetare. Vi erbjuder inspirationsföreläsningar för ledare, medarbetare och team.
Läs mer om inspirationsföreläsningar och våra olika teman

För kontakt, fyll i formuläret eller ring 08-32 02 00