Förändringsledning

Vi hjälper företag att lyckas med sina förändringar. Tillsammans identifiera vi deras strukturella och kulturella förbättringsmöjligheter. Dessa bearbetas, prioriteras och integreras i verksamhetens nya eller befintliga utvecklingsplaner.

Syftet med allt vi gör ska bidra till att öka effektiviteten och förbättra våra kunders resultat – vi kallar det Business Improvements.

Våra erfarenheter är att alla organisationer brottas med olika typer av utmaningar eller problem. Vi har i över trettio års tid arbetat med systematisk problemlösning  och brinner för att tillsammans med våra kunder finna nya lösningar på deras problem.

Förutom att vi leder större förändringsprojekt gör vi även mindre punktinsatser som kan handla om allt från att identifiera nya förbättringsmöjligheter, ta fram och formulera effektfulla mål och strategier till att coacha ledare och team att nå sina mål.

Våra förändringsledare, konsulter och experter bidrar med sina kompetenser, metoder och verktyg under hela förbättringsresan inklusive, den för framgång så avgörande, implementeringsfasen.

Våra uppdrag inleds ibland med ett förutsättningslöst möte eller en inspirationsföreläsning. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan hitta lösningar till era viktigaste utmaningar.

Förutom förändringsledning kan du nedan läsa mer om hur våra utbildningar och föreläsningar hjälper våra kunder att förbättra sina resultat:

Business Learning – Utbildningar

Kunskap är grunden till framgång. Genom våra utbildningar får ledarna och medarbetarna rätt kompetens för att driva utveckling.
Läs mer om våra olika utbildningsprogram

Business Inspiration – Föreläsningar

Ett framgångsrikt förbättringsarbete bygger på engagerade medarbetare. Vi erbjuder inspirationsföreläsningar för ledare, medarbetare och team.
Läs mer om inspirationsföreläsningar och våra olika teman

CUSTOMER SATISFACTION, AS WE SEE IT
”It’s not enough anymore to merely satisfy the customer; customers must be ”delighted” – surprised by having their needs not just met but exceeded”
Kontakt? Fyll i eller ring 08-32 02 00