Vi hjälper kunder skapa förändringar

VAD OCH HUR VI GÖR
Vi hjälper organisationer att identifiera deras strukturella, kulturella och strategiska förbättringsmöjligheter. Dessa prioriteras, bearbetas, förankras och implementeras inom berörda delar av verksamheten.

Förbättringarna genomförs i ett nära samarbete med organisationens ledare och medarbetare som involveras genom hela processen.

Business Improvements Model

Våra uppdrag utgår alltid från våra kunders behov, utmaningar, problem eller de omvärldsförändringar som påverkar verksamhetens lönsamhet eller tillväxt.

SYSTEMATISK PROBLEMLÖSNING
Våra erfarenheter är att alla verksamheter brottas med olika typer av problem eller utmaningar. I över trettio års tid har vi framgångsrikt arbetat med systematisk problemlösning och brinner för att tillsammans med våra kunder leverera lösningar till deras prioriterade problem eller utmaningar.

OLIKA TYPER AV UPPDRAG
Förutom att vi leder större förändringsprojekt gör vi även mindre punktinsatser. Dessa kan handla om att kartlägga och effektivisera processer och flöden, utveckla företagskulturen, lösa problem, tydliggöra mål och strategier med mera.

KOMPETENSUTVECKLING
Förutom konsulttjänster och förändringsledning erbjuder vi kompetensutveckling i form av utbildningar, coachning och föreläsningar som ett stöd till våra kunders förbättringsarbete.

SUPPORT FRÅN START TILL MÅL
Våra förändringsledare, konsulter, coacher och experter ger support och bidrar med sina kompetenser, metoder och verktyg under hela förbättringsresan inklusive, den för framgång så avgörande, implementeringsfasen.

HUR VI SAMARBETAR
Vissa kundsamarbeten inleds ibland efter ett förutsättningslöst möte. Flera andra kunduppdrag har börjat med en inspirationsföreläsning då kunderna vill få en chans att lära känna oss och se hur vi arbetar innan vi går vidare.

Gör som många andra kunder gjort, boka in en inspirationsföreläsning för chefer och ledare eller för hela organisationen. Läs mer om det i våra kundcase eller kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur ett samarbete kan se ut.

VÅRA VÄRDERINGAR
Våra samarbeten präglas av en rak och öppen kommunikation som bygger på respekt, psykologisk trygghet, tillit och delaktighet. Dessa värderingar genomsyrar allt vi gör.

VAD SÄGER KUNDERNA?
”Under femton års tid har jag anlitat Stefan Görwik ett tiotal gånger för olika utbildningar för ledningsgrupper och medarbetare. Vid varje gång har Stefan gett oss nya perspektiv och värdefulla lärdomar som vi kunnat omsätta i praktiken”

Peter Csaba
Head of Service Delivery, Ericsson


”Vi använder Stefan som utbildare och coach. Han ger alltid 100 % och motiverar både chefer och medarbetare på ett upplyftande sätt. Stefan skapar positiva resultat därför rekommenderar jag honom gärna”

Anders Tholerud
Personalchef, Scania


”Stefan är en dynamisk utbildare som på ett pedagogiskt sätt coachar våra medarbetare både i Sverige och internationellt. Vårt samarbete har pågått i fyra års tid och vi är mycket nöjda med den utveckling han skapar”

Arto Pitkäniemi
Director Human Resources, Atlet


”Hur får vi alla medarbetare att förstå varför vi måste förändra? Svaret blev Stefan Görwik, konsult och förändringsexpert, som kombinerar teori med praktiska övningar och som sätter människan i centrum.

Alla i företagsledningen hade hört honom föreläsa och testat hans teamövningar. Detta ska alla medarbetare få uppleva, utbrister VD:n.”

Ur ABB’s bok “Växa med förändring”
Om T-50, ett av Sveriges mest framgångsrika förändringsprojekt som pågick i drygt fem år.