Förändringsledning

VAD VI GÖR
Vi hjälper organisationer att identifiera deras strukturella, kulturella och strategiska förbättringsmöjligheter. Dessa bearbetas, prioriteras och förankras i alla led. Tillsammans med organisationens ledare och medarbetare implementerar vi förbättringarna.

Syftet med allt vi gör är att öka effektiviteten och förbättra våra kunders resultat – vi kallar det Business Improvements.

Business Improvements Model

SYSTEMATISK PROBLEMLÖSNING
Vår erfarenhet är att alla organisationer brottas med olika typer av utmaningar eller problem. I över trettio års tid har vi framgångsrikt arbetat med problemlösning och brinner för att tillsammans med våra kunder finna nya lösningar på deras problem och utmaningar.

VÅRA UPPDRAG
Förutom att vi leder större förändringsprojekt gör vi även mindre punktinsatser. Dessa kan handla om att lösa akuta kundproblem, identifiera förbättringsmöjligheter, effektivisera mål och strategier, coacha ledare och team att nå sina resultatmål med mera.

SUPPORT HELA VÄGEN
Våra förändringsledare, konsulter och experter bidrar med sina kompetenser, metoder och verktyg under hela förbättringsresan inklusive, den för framgång så avgörande, implementeringsfasen.

VI GARANTERAR RESULTAT
Tillsammans med våra kunder skapar vi mätbara förbättringar som leder till positiva resultat. Med hjälp av våra goda erfarenheter, arbetssätt och effektfulla metoder skapas en trygghet i samarbetet med våra kunder.

ETT UNIKT ERBJUDANDE – NÄSTA STEG
Våra samarbeten inleds ibland med en inspirationsföreläsning eller ett förutsättningslöst möte. Just nu erbjuder vi ett mycket starkt reducerat pris för en inspirationsföreläsning på 30 – 90 minuter. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer.

Våra kundsamarbeten bygger på respekt, förtroende och effektivitet. Dessa värderingar genomsyrar allt vi gör.

Business Learning – Utbildningar

Kunskap är grunden till framgång. Genom våra utbildningar får ledarna och medarbetarna rätt kompetens för att driva utveckling.
Läs mer om våra olika utbildningsprogram

Business Inspiration – Föreläsningar

Ett framgångsrikt förbättringsarbete bygger på engagerade medarbetare. Vi erbjuder inspirationsföreläsningar för ledare, medarbetare och team.
Läs mer om inspirationsföreläsningar och våra olika teman

“Hur får vi alla medarbetare att förstå varför vi måste förändra? Svaret blev Stefan Görwik, förändringsexpert och konsult som kombinerar teori med praktiska övningar och som sätter människan i centrum. Alla i företagsledningen hade hört honom föreläsa och testat hans teamövningar. Detta ska alla medarbetare få uppleva, utbrister VD:n.”

Ur ABB’s bok “Växa med förändring” om förändringsprojektet T-50.