Business Transformation – Förändringsledning

Som förändringsledare hjälper vi företag och organisationer att lyckas med sina förändringsprojekt. Vi vägleder dem genom alla steg i processen; från att identifiera och analysera förbättringsmöjligheter, till att förverkliga mål och strategier.

Vi arbetar med Business Improvement Model som ett av flera verktyg för att skapa genomförandekraft i förbättringsprocessens fyra utvecklingssteg.

Business Improvements Model BIM

Business Improvements Model innehåller fyra utvecklingssteg. Varje steg består av 7 – 12 aktiviteter beroende på omfattningen av förändringen. Här nedan beskriver vi mycket kortfattat några av dem.

1. Förbättringar
Efter en inledande analys börjar identifieringen av organisationens förbättringsmöjligheter utifrån de strukturella, kulturella och strategiska utvecklingsbehoven. Vi processar de bakomliggande problemen och får fram lösningsalternativ som ger de bästa beslutsunderlagen.

2. Mål & Strategier
Med beslutsunderlagen i hand startar prioriteringsprocessen. Beslut av mål och strategier förankras bland ledare och medarbetare för att skapa engagemang och handlingskraft i implementeringen.

3. Implementering
Medarbetarna får anpassad kompetensutveckling för bättre samverkan, ledarskap, ökad motivation med mera samt metoder för en systematiserad problemlösning. Kompetensutvecklingen skapar genomförandekraft och uthållighet vilket leder till konkreta resultat som mäts och uppmärksammas.

4. Utvärdering
Utvärderingens huvudfokus förutom fakta är de lärdomar och insikter som förbättringsarbetet fört med sig. Syftet är att våra kunder på egen hand, utan vår support, ska kunna genomföra kommande förbättringsprojekt på ett framgångsrikt sätt.

Förutom att vi kan ta ett helhetsgrepp i större förbättringsprojekt gör vi även punktinsatser som kan handla om allt från analyser och problemlösning till digitalisering eller ledarskapscoachning.

Våra uppdrag inleds ibland med ett förutsättningslöst möte eller en inspirationsföreläsning. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan skapa förbättringar som hjälper er nå era mål.

Förutom Förändringsledning kan du nedan läsa mer om hur våra Utbildningar och Föreläsningar också hjälper våra kunder att förbättra sina resultat:

Business Learning – Utbildningar

Kunskap är grunden till framgång. Genom våra utbildningar får ledarna och medarbetarna rätt kompetens för att driva utveckling.
Läs mer om våra olika utbildningsprogram

Business Inspiration – Föreläsningar

Ett framgångsrikt förbättringsarbete bygger på engagerade medarbetare. Vi erbjuder inspirationsföreläsningar för ledare, medarbetare och team.
Läs mer om inspirationsföreläsningar och våra olika teman

För kontakt, fyll i formuläret eller ring 08-32 02 00