Business Transformation – förändringsledning

Som förändringsledare hjälper vi företag och organisationer att lyckas med sina förändringsprojekt. Vi vägleder dem genom alla steg i processen; från att identifiera och analysera förbättringsmöjligheter, till att förverkliga mål och strategier.

Vi använder Business Improvement Model som ett av flera verktyg för att skapa engagemang och genomförandekraft i förändringsprojektets olika utvecklingssteg.

Business Improvements Model BIM

Business Improvements Model innehåller fyra steg med 7 – 12 aktiviteter i varje steg. Här nedan beskriver vi kortfattat några av dem.

1. Förbättringar
Efter en inledande analys av våra kunders struktur, kultur och strategier börjar identifieringen av organisationens förbättringsmöjligheter. Vi processar de bakomliggande problemen och får fram lösningsalternativ som ger de bästa beslutsunderlagen.

2. Mål & Strategier
Med beslutsunderlagen i hand startar prioriteringsprocessen. Beslut av mål och strategier förankras bland ledare och medarbetare för att skapa engagemang och handlingskraft i implementeringen.

3. Implementering
Medarbetarna får kompetensutveckling och metoder för en effektiv problemlösning, bättre samverkan, ökad motivation med mera. Kompetensutvecklingen skapar genomförandekraft och uthållighet vilket leder till konkreta resultat som mäts och uppmärksammas.

4. Utvärdering
Utvärderingens huvudfokus förutom fakta är de lärdomar och insikter som förbättringsarbetet fört med sig. Syftet är att våra kunder på egen hand, utan vår support, ska kunna genomföra kommande förbättringsprojekt på ett framgångsrikt sätt.

Förutom att vi kan ta ett helhetsgrepp i större förbättringsprojekt gör vi även punktinsatser där era behov är som störst. Det kan handla om analyser, problemlösning, inspirationsföreläsningar, utbildningar eller ledarskapscoachning.

Business Learning – utbildningar

Läs mer om våra utbildningsprogram

Business Inspiration – föreläsningar

Läs mer om våra inspirationsföreläsningar

För kontakt, fyll i formuläret eller ring 08-32 02 00

Vi använder Stefan som föreläsare och coach. Han ger alltid 100 % och motiverar både chefer och medarbetare på ett upplyftande sätt. Stefan skapar positiva resultat därför rekommenderar jag honom gärna.

Anders Tholerud
Personalchef, Scania