Vad vi på Business Improvements gör

Vi hjälper våra kunder att identifiera deras strukturella och kulturella förbättringsmöjligheter samt implementera strategierna tillsammans med engagerade ledare och medarbetare.

Structure Culture Strategy Business Improvements 2021 05

Allt vi gör ska bidra till att öka effektiviteten och förbättra våra kunders resultat – vi kallar det Business Improvements.

Genom våra förändringsledare, utbildningskonsulter och föreläsare erbjuder vi de kompetenser, metoder och verktyg som säkerställer genomförandet av era förbättringar. Vi finns hela tiden med som stöd för att effektivisera alla steg i utvecklingsprocessen inklusive, den för framgång så avgörande, implementeringsfasen.

Vår erfarenhet är att alla organisationer brottas med större eller mindre problem och utmaningar. Vi ser oss som experter på systematisk problemlösning och brinner för att hitta lösningar som leder till bättre resultat.

Våra uppdrag inleds ibland med en inspirationsföreläsning eller ett förutsättningslöst möte. Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan skapa förbättringar och nya framgångar.

Nedan kan du läsa mer om hur vi hjälper våra kunder att bli bättre:

Business Transformation – Förändringsledning

Förändringsledning handlar om att tillsammans med våra kunder identifiera förbättringsmöjligheter och genomföra strategier. På väg till målet löser vi de problem och utmaningar som finns eller uppstår.
Läs om vår förbättringsprocess och hur den leder till lyckade resultat

Business Competence – Utbildningar

Kunskap är grunden till framgång. Genom våra utbildningar får ledarna och medarbetarna rätt kompetens för att driva utveckling.
Läs mer om våra olika utbildningsprogram

Business Inspiration – Föreläsningar

Ett framgångsrikt förbättringsarbete bygger på engagerade medarbetare. Vi erbjuder inspirationsföreläsningar för ledare, medarbetare och team.
Läs mer om inspirationsföreläsningar och våra olika teman

För kontakt, fyll i formuläret eller ring 08-32 02 00