Utbildningar och kurser

Kunskap har alltid varit grunden till framgång. Med våra utbildningar får ni rätt kompetens för er förändringsresa. Alla våra kurser bygger på engagemang och delaktighet som skapas genom ”learning by doing”, erfarenhetsutbyten och praktiska workshops.

Förändringskompetens

Att leda förbättringsarbete, 1-3 dagar. Läs mer
Systematisk Problemlösning, 1 dag. Läs mer

Utbildningar för Ledare

Kommunikativt Ledarskap, 1-2 dagar. Läs mer
Att leda och utveckla framgångsrika team, 1-3 dagar. Läs mer
UGL – Utveckling Grupp Ledare, 5 dagar. Läs mer
Självledarskap, 1-3 dagar. Läs mer
KommunikationsStilar, 1-2 dagar. Läs mer

Utbildningar för Medarbetare

Skapa mer försäljning mot nya och befintliga kunder, 1 dag. Läs mer
Att utveckla framgångsrika team, 1-3 dagar. Läs mer
KommunikationsStilar, 1-2 dagar. Läs mer
Självledarskap, 1-3 dagar. Läs mer

Specialanpassade utbildningar

Våra kurser och utbildningar varierar från halvdagars pass till längre internatutbildningar. Innehållet i programmen bygger på korta kompetensmoduler som vi tillsammans väljer ut och anpassar till era specifika utvecklingsbehov.

Våra kundsamarbeten bygger på respekt, förtroende och effektivitet. Dessa värderingar genomsyrar allt vi gör.

Läs nedan hur vi skapar förändringar som förbättrar:

Business Transformation – Förändringsledning

Förändringsledning handlar om att tillsammans med våra kunder identifiera förbättringsmöjligheter och genomföra strategier. På väg till målet löser vi de problem och utmaningar som finns eller uppstår.
Läs om vår förbättringsprocess och hur den leder till lyckade resultat

Business Inspiration – Föreläsningar

Ett framgångsrikt förbättringsarbete bygger på engagerade medarbetare. Vi erbjuder inspirationsföreläsningar för ledare, medarbetare och team.
Läs mer om inspirationsföreläsningar och våra olika teman

ETT UNIKT ERBJUDANDE – NÄSTA STEG

Våra samarbeten inleds ibland med en inspirationsföreläsning eller ett förutsättningslöst möte. Just nu erbjuder vi ett mycket starkt reducerat pris för en inspirationsföreläsning på 30 – 90 minuter.