Utbildningar och kurser

Vi anpassar alltid kursinnehållet till kundernas behov och önskemål. Uppläggen kan variera från halvdagars pass till flerdagarsutbildningar hos er eller på internat i Sverige eller utomlands. Alla våra program innehåller erfarenhetsutbyte och praktiska workshopsmoment.

Förändringskompetens

Att leda förbättringsarbete, 1-3 dagar. Läs mer
Systematisk Problemlösning, 1 dag. Läs mer

Utbildningar för Ledare

Kommunikativt Ledarskap, 1-2 dagar. Läs mer
Att leda och utveckla framgångsrika team, 1-3 dagar. Läs mer
UGL – Utveckling Grupp Ledare, 5 dagar. Läs mer
Självledarskap, 1-3 dagar. Läs mer
KommunikationsStilar, 1-2 dagar. Läs mer

Utbildningar för Medarbetare

Utveckla vinnande team, 1-3 dagar. Läs mer
KommunikationsStilar, 1-2 dagar. Läs mer

Självledarskap, 1-3 dagar. Läs mer

FÖRSTA STEGET
Våra uppdrag inleds ibland med ett förutsättningslöst möte eller en gratis inspirationsföreläsning Kontakta oss så berättar vi gärna mer hur vi kan hjälpa er förbättra resultaten.

Läs nedan hur vi skapar förändringar som förbättrar:

Business Transformation – Förändringsledning

Förändringsledning handlar om att tillsammans med våra kunder identifiera förbättringsmöjligheter och genomföra strategier. På väg till målet löser vi de problem och utmaningar som finns eller uppstår.
Läs om vår förbättringsprocess och hur den leder till lyckade resultat

Business Inspiration – Föreläsningar

Ett framgångsrikt förbättringsarbete bygger på engagerade medarbetare. Vi erbjuder inspirationsföreläsningar för ledare, medarbetare och team.
Läs mer om inspirationsföreläsningar och våra olika teman

För kontakt, fyll i formuläret eller ring 08-32 02 00