• En kurs om hur ni initierar, driver och implementerar förbättringar för att utveckla organisationens resultat.