Artikel med våra tankar och erfarenheter:

Problemlösning

VAD innebär systematisk problemlösning?

Systematisk problemlösning innebär att man bearbetar ett problem eller en utmaning på ett strukturerat sätt för att leverera bästa lösning. Vår erfarenhet är att organisationer sällan erbjuder sin personal utbildning inom systematisk problemlösning. Vår modell innehåller åtta steg och är en god investering som ger en bestående avkastning. Kreativiteten ökar bland chefer och medarbetare. De positiva effekterna spiller över på arbetsmiljön och alla får mer tid över till mer strategiskt viktiga frågor. I artikeln på den här sidan beskriver vi några utvalda delar och reflektioner kring problemlösning.

VARFÖR behöver vi träna problemlösning?

Olösta problem eller utmaningar i våra organisationer skapar frustation och leder till bristande effektivitet. Att inte besitta kompetensen är som att köra bil med handbromsen i. Det blir trögt. Alla, både chefer och medarbetare borde få ta körkort i systematisk problemlösning. Effekterna blir ett ökat ansvarstagande och en starkare kultur som snabbare leverera resultat.

HUR utvecklar vi effektiva problemlösare?

Problemlösning handlar till stor del om kommunikation. Vår problemlösningsmodell är både logisk och enkel att förstå i teorin. I praktiken krävs det mer tid och uthållighet för att bli effektiva problemlösare. Metodiken lär vi ut när vi coachar kunder i deras förändringsprojekt eller i våra utbildningar för ledare och medarbetare. Hör av er om ni vill veta mer om effektiv problemlösning.

Skapa en företagskultur med effektiva problemlösare

När vi frågar chefer vad de gör hela dagarna blir de ofta överrumplade av den direkta frågan, men till slut kommer svaret. De berättar att de löser olika problem och utmaningar. De flesta arbetsdagarna går åt till att ”släcka bränder” och så har det varit under lång tid.

Problemlösningsmetoder. Om vi därefter frågar chefen om hen använder någon metod när de löser problem blir svaret oftast; ingen särskild. Det är lite märkligt att chefer och medarbetare ägnar dagarna åt problemlösning men de använder ingen metod. Hur kommer det sig? Kanske har de aldrig fått lära sig någon metod eller så avsätter de inte tid till att införskaffa den kompetens som behövs. Våra erfarenheter är att få organisationer använder en systematisk och effektiv metod för problemlösning.

Hur påverkas företagskulturen när chefer ägnar arbetsdagarna till att lösa medarbetarnas problem? Jo, chefens tid kommer inte att räcka till för annat än dessa eviga ”brandkårsutryckningar”. Medarbetarna lär sig ganska fort att de alltid kan gå till chefen och få hjälp med sina problem. Cheferna får i sin tur uppskattning och positiv feedback från medarbetarna när de löser eller hjälper dem att lösa deras problem. Det skapas en form av ömsesidigt beroende mellan dem. Arbetssituationen blir synnerligen ineffektiv.

Den vanligaste fallgropen när det gäller problemlösning är att vi allt för snabbt, hoppar in i hur problemet ska lösas innan vi stämt av och hittat en samsyn om vad som är problemet.

“A problem well stated is a problem half solved.” — John Dewey

Vår metod i systematisk problemlösning består av åtta logiska grundsteg som är lätta att arbeta efter, både individuellt och som grupp.

Tänk er följande scenario; chefen går runt bland medarbetarna som gladeligt berättar om sina förslag till lösningar på olika problem och utmaningar. Chefen lyssnar och ger uppmuntrande feedback och det förefaller som att hen har all tid i världen. Samarbetet mellan chefen och gruppen utstrålar en positiv känsla där medarbetarna driver utvecklingen framåt på ett effektivt sätt. En företagskultur med effektiva problemlösare har skapats.

Lösning och dess effekter. Det som organisationer behöver är att kompetensutveckla både ledare och medarbetare i systematisk problemlösning. Efter den praktiska träningen kommer frustrationen med problem att minska och arbetsglädjen att öka. Chefer kommer att få mer tid över till strategiskt viktiga frågor, medarbetarna kommer att växa, bli mer engagerade och självgående.

Hur vi hjälper våra kunder. Sedan början av 90-talet har vi hjälpt några av Sveriges största organisationer både med teoretisk och praktisk problemlösning. Vi använder metoderna i olika förändringsprojekt när vi coachar kunder samt i våra utbildningsprogram.

Enkelt att lära sig. Systematisk problemlösning bygger på åtta logiska steg och är enkla att lära ut till alla i organisationen. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur problemlösning kan öka effektiviteten i er organisation.

Hör av dig om du har tankar eller frågor kring ovanstående artikel så tar vi gärna emot dem.

Utbildningar – förändringsledning

27

Att leda förbättringsarbete

En kurs om hur ni initierar, driver och implementerar förbättringar för att utveckla organisationens resultat.

13

Systematisk problemlösning

En praktisk inriktad kurs där vi lär oss lösa verkliga problem med hjälp av vår metodik för problemlösning.