Konsulttjänster – Förändringsledning – Insikter – Artikel

Skapa en företagskultur med effektiva problemlösare

Tänk er följande scenario där chefen går runt bland medarbetarna som gladeligt berättar om sina förslag till lösningar på olika problem och utmaningar. Chefen lyssnar och ger uppmuntrande feedback och det förefaller som att hen har all tid i världen. Samarbetet mellan chefen och gruppen utstrålar en positiv känsla där medarbetarna driver utvecklingen framåt på ett effektivt sätt.

Scenario två. När vi frågar chefer vad de gör hela dagarna blir de överrumplade av den direkta frågan, men till slut kommer svaret. De berättar att de löser olika problem och utmaningar. De flesta arbetsdagarna går åt till att ”släcker bränder” och så har det varit i många år.

Problemlösningsmetoder. Om vi därefter frågar chefen om hen använder någon metod när de löser problem blir svaret oftast; ingen särskild. Det är lite märkligt att chefer och medarbetare ägnar hela dagarna åt problemlösning men de använder ingen metod. Hur kommer det sig? De kanske aldrig har fått lära sig någon metod eller så avsätter de inte tid till att införskaffa den kompetens som behövs. Vår erfarenhet är att ytterst få organisationer använder en systematisk och effektiv metod för problemlösning.

Hur påverkas företagskulturen när chefer ägnar dagarna till att lösa medarbetarnas problem? Jo, chefens tid kommer inte att räcka till för annat än dessa eviga ”brandkårsutryckningar”. Medarbetarna lär sig ganska fort att de alltid kan gå till chefen och få hjälp med sina problem. Cheferna får i sin tur uppskattning och positiv feedback från medarbetarna. Det skapas en form av ömsesidigt beroende mellan dem och arbetssituationen blir synnerligen ineffektiv.

Den vanligaste fallgropen när det gäller problemlösning är att allt för snabbt, hoppa in i hur problemet ska lösas innan man stämt av och hittat en samsyn om vad som är problemet. Vår metod i systematisk problemlösning består av åtta logiska grund steg som är enkla att lära sig.

Lösning och dess effekter. Det som organisationer behöver genomföra är att kompetensutveckla både ledare och medarbetare i systematisk problemlösning. Efter den praktiska träningen kommer frustrationen med problem att minska och effektiviteten och arbetsglädjen att öka. Chefer kommer att få mer tid över till strategiskt viktiga frågor, medarbetarna kommer att växa och bli mer självgående och företagskulturen utvecklas.

Hur vi hjälper våra kunder. Sedan början av 90-talet har vi hjälpt några av Sveriges största organisationer både med teoretisk och praktisk problemlösning. Vi använder metoderna både när vi coachar kunder i deras förbättringsprojekt och i våra olika utbildningsprogram.

Enkelt att lära sig. Systematisk problemlösning bygger på åtta logiska steg och är enkla att lära ut till alla i organisationen. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur problemlösning kan öka effektiviteten i er organisation.

Har du några tankar, reflektioner eller insikter kring ovanstående artikel tar vi gärna emot dem.

“Problems are only opportunities in work clothes

Henry J. Kaiser, amerikansk industrialist
Relaterade artiklar

Vill du veta hur vi hjälper kunder med
förbättringar?

Utbildningar inom förändringsledning

27

Att leda förbättringsarbete

En kurs om hur ni initierar, driver och implementerar förbättringar för att utveckla organisationens resultat.

13

Systematisk problemlösning

En praktisk inriktad kurs där vi lär oss lösa verkliga problem med hjälp av vår metodik för problemlösning.