Systematisk problemlösning (1 dag)

En praktisk inriktad kurs där vi går igenom problemlösningsmetodiken och lär oss lösa verkliga problem.

Om kursen:

Alla organisationers strukturella, kulturella och strategiska delar brottas ibland med större eller mindre problem. Det är lätt hänt att man fokuserar för mycket på svårigheterna i problemen eller skjuter dem framför sig vilket tar energi och skapar frustration.

Det gäller att fokusera på möjligheterna och använda en kreativ och systematisk problemlösningsmetodik som  snabbare leder fram till verkningsfulla lösningsalternativ som ökar engagemanget och förbättrar resultaten.

Ur innehållet:

  • Att identifiera kundorienterade förbättringsmöjligheter
  • Att identifiera medarbetarorienterade förbättringsmöjligheter
  • Hur prioriterar vi de problem eller utmaningar som finns
  • Så gör vi för att hitta rotorsaken till problemet
  • Att skapa en kreativ arbetsmiljö för problemlösning
  • Så skapar vi tid och motivation för genomförandet
  • Följ upp och säkerställ att den nya lösningen fungerar i vardagen

Syfte och mål:

Kursens syfte är att lära sig använda en metodik för systematisk problemlösning. Målet är att få praktiska erfarenheter av problemlösning för att efter kursen kunna leda utvalda delar i ett förbättringsarbete.

Övrig information:

Alla utbildningar anpassas utifrån era behov och önskemål. Kursen vänder sig till ledare och medarbetare och omfattar 1 dag. Inga förkunskaper krävs. Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Dokumentation delas ut under utbildningen.