Kundcase

Vi har valt ut några kundcase som representerar våra tre vanligaste arbetsformer:
kortare inspirationsföreläsningar, längre utbildningsprogram samt situationsanpassade konsultinsatser. Vi har tillsammans med kunderna kommit överens om att inte publicera deras identitet, kontakta oss om ni önskar referenser.

Business Transformation

Konsultinsatserna gällande Business Transformation utformas ofta som ledarskapscoachning eller gruppcoachning.

Executive coachning med feedback
Detta case rörde sig om en chef som hade fått underkända betyg från medarbetarenkäterna i flera år men inte lyckats vända resultaten. Vi gick in och gjorde en grundlig analys av situationen. Därefter la vi upp program tillsammans med chefen och dennes medarbetare. Vi kom överens om en metod där vi varje vecka mätte resultatet utifrån ett antal utvalda kriterier. Från analysen fick chefen varje vecka mätbar feedback på sitt ledarskap. Resultaten visade en stabil och stadig utveckling på ledarbeteendet och när den årliga mätningen genomfördes blev resultatet över förväntan. År två när chefen fick ansvar för en ny grupp blev resultat från medarbetarenkäterna ett jättelyft.

Ledarskapscoachning
Detta case handlar om en ung och duktig chef som själv tagit initiativet till att vilja utveckla sitt ledarskap. Situationen var den att chefens chef inte ville släppa upp sin duktiga chef vidare i chefshierarkin. Tillsammans gjorde vi en kartläggning av vilka delar av ledarskapet som behövdes utvecklas. Detta handlade om den personliga strukturen, prioriterings- och problemlösningsverktyg samt personligt framträdande. Resultatet av coachningen ledde till ett nytt och mycket attraktivt chefsjobb med många nya och roliga utmaningar.

Business Learning

Telekombranschen
Uppdraget berörde en division som omsätter 1,5 miljarder kronor och är en del av en större multinationell organisation. Efter en omfattande förändring behövde ledningsgruppen hjälp både med strukturella och kulturella frågor. Vi föreslog ett inledande program på två plus en dag samt tydliga uppgifter att arbeta med mellan de olika stegen. Utgångspunkten i upplägget var en kombination av våra utbildningar Organisatoriskt Ledarskap och Utveckla Vinnande Team. Vi genomförde också en fokusenkät som tydliggjorde deras behov och utmaningar vilket gjorde att programmet fick en tydlig verklighetsanknytning. Programmet blev så lyckat att högsta ledningen skickade ytterligare fyra ledningsgrupper att genomföra programmet. Detta ledde till att vi nu också genomfört utvalda delar av programmet för projektledare och administratörer med ett mycket lyckat resultat. Tre av de fem utbildningarna genomfördes på engelska.

Verkstadsindustri
I detta case gällde uppdraget att stärka sammanhållningen bland drygt 100 medarbetare. Vi fick 1,5 dagar på oss och det skulle genomföras som en del av en längre kick-off i fjällvärlden. Vi presenterade ett förslag med en blandning av praktiska teamövningar ute och inomhus och kortare teoripass med erfarenhetsutbyte. Responsen var mycket positivt bland alla deltagare. Detta ledde bl.a. till att vi fick fortsatt förtroende och under en längre tid hjälpa ledningen att ta fram värderingar och en ny affärsplan. De närmaste åren därefter genomförde vi ytterligare två längre utbildningar för hela personalen.

Internationellt IT-företag
I denna internationella organisation hade en medlem i den svenska ledningsgruppen tidigare genomgått en utbildning hos oss. Nu ville ledningen motivera sina “key account managers” i Europa då de var inne i en lågkonjektur. De ville använda en upplevelsebaserad action learning pedagogik med motivation som fokus. Vi föreslog att genomföra alla tre dagarna i södra Frankrike där vi har en samarbetspartner som kunde leverera alla yttre förutsättningar samt resa, mat, logi till ett mycket förmånligt pris. Upplägget blev mycket väl mottaget och genomförandet rankades bland deltagarna som det bästa de upplevt.

Business Inspiration

Fordonsindustri
Vi anlitades för att ge en inspirationsföreläsning om mål och motivation. Efter vår föreläsning frågade en av deltagare som var chef för en avdelning på cirka 30 personer, om vi kunde genomföra en ny föreläsning om förändringar och att våga gå utanför sin trygghetszon. Resultatet blev mycket bra. En av deltagarna på den föreläsningen arbetade som HR-chef för en större division inom företaget. Han anlitade oss för en längre chefutbildning. Detta resulterade senare i att vi fick förtroendet att under flera år coacha ett tiotal chefer med goda och mätbara resultat.

Internationellt läkemedelsföretag
Detta företag skulle ha en kick-off för hela personalen, cirka 50 personer. Föreläsningen skulle handla om attityder, motivation och arbetsglädje och skulle genomföras på engelska. Vi presenterade ett förslag med teoripass kombinerat med vår upplevelsebaserade pedagogik. Vanligtvis anlitar de nya föreläsare varje år till sina kick-offer men resultatet av vår insats blev så positiv att vi fick uppdraget att föreläsa de två nästkommande kick-offerna.

Offentlig sektor – inom landstinget
Detta case beskriver ett uppdrag för en enhet inom landstinget. Föreläsningen handlade om att utveckla teamkänslan och öka arbetsglädjen. Deltagarna fick konkreta verktyg som hjälpte dem i vardagen och ledningen ville fördjupa samarbetet med oss. Vi föreslog utvecklingsprogrammet Personligt Ledarskap som vi anpassade både för ledare och medarbetare. Programmet genomfördes som flera halvdagars seminarier med individuell coachning. Vi arbetade också med deras utmaningar via vår problemlösningsmodell.

Fyll i formulär eller ring 08-32 02 00