Kundcase

Nedan beskriver vi kortfattade några kundcase om förändringsledning, utbildningar och föreläsningar. Kontakta gärna oss om ni önskar referenser.

Business Transformation – Förändringsledning

Case: Öka försäljningsresultaten
Problem/Utmaning:
Säljbolaget konkurrerar med både svenska och internationella företag och hade haft en stagnerad utveckling i flera år. Ägarna uttryckte ett behov av att vilja lyfta sina säljresultat.
Insats/Lösning: Med hjälp av vår förbättringsprocess började vi med att kartlägga och analysera nuläget. Därefter identifierade vi organisationens förbättringsmöjligheter och presenterade 48 konkreta förbättringsförslag som vi prioriterade tillsammans med kunden.

Resultat:
Mål sättes upp och vi engagerade all personal i processen och resultatförbättringar blev synliga redan efter en månad. Efter sex månader hade vi genomfört ytterliga en handfull förbättringar som påverkade resultatet positivt. Arbetet pågår fortfarande och utvecklingen går i rätt riktning.

Case: Individanpassad ledarutveckling med mätbara resultatförbättringar
Problem/Utmaning: En resultatinriktad chef i en stor industrikoncern hade fått underkända betyg i medarbetarenkäterna i flera år gällande arbetsmiljön men inte lyckats vända resultaten. Vårt uppdrag gick ut på att skapa en varaktig och mätbar förbättring av ledarskapet.
Insats/Lösning:  Efter en grundlig analys av situationen presenterade vi ett ledarutvecklingsprogram som kontinuerligt mätte chefens interaktion med medarbetarna. Både ledaren och medarbetarna var engagerade i framtagandet av förbättringsförslaget.

Resultat: Medarbetarnas utvärdering visade på en stadig utveckling av ledarbeteendet och när den årliga medarbetarenkäten genomfördes blev slutresultatet över förväntan. År två fick chefen personalansvar för en ny grupp och resultatet från den kommande medarbetarenkäten visade på en mycket stor förbättring jämfört med tidigare år samt i jämförelse med flera andra chefer inom koncernen.

Case: T50, ett av Sveriges mest omfattande förändringsprogram
Problem/Utmaning: Industriföretaget ABB introducerade ett förändringsprogram som döptes till T50. Programmet gick ut på att halvera (50%) alla ledtider (T) i alla processer inom koncernen. Det var ett utmanande mål som pågick i många år och berörde alla anställda.

Insats/Lösning: Vi anlitades för att dela med oss av vår förändringskompetens och skapa ett öppet mindset och engagemang bland tusentals ledare och medarbetare både från Sverige och internationellt. Vi arbetade också med praktisk problemlösning och samarbetsövningar som var mycket uppskattade.

Resultat: När ABB, efter sju år, sammanfattade T50 skrev de en bok om förändringsprogrammet som heter ”Växa med förändring” där vi tillägnades ett eget kapitel för våra insatser. Kompetensen från T50 programmet är något som vi har med oss än i dag och delar ofta med oss av erfarenheterna till våra kunder.

Business Competence – Utbildningar

Case: Anpassad kompetens- och ledarskapsutveckling för ledningsgrupper
Vårt uppdraget berörde en division som omsätter 1,5 miljarder kronor och är en del av en större internationell organisation. Efter en omfattande förändring behövde ledningsgruppen hjälp med både den strukturella och kulturella utvecklingen. Vi genomförde ett specialanpassat program för ledningsgruppen med moduler från våra olika utbildningsprogram. Ledarna fick också genomförde en anpassad enkät som tydliggjorde deras behov och utmaningar vilket gjorde att programmet fick en klar verklighetsanknytning. Programmet blev mycket lyckat och högsta ledningen beslutade att skicka ytterligare fyra ledningsgrupper att genomföra programmet. Vi genomförde även utvalda delar av programmet för projektledare och administratörer med ett mycket lyckat resultat. Tre av de fem utbildningarna genomfördes på engelska.

Case: Från utbildning till värderingsarbete och en ny affärsplan
Vårt uppdraget innebar att stärka samarbetet bland drygt 100 medarbetare. Vi fick 1,5 dagar på oss och det skulle genomföras som en del av en längre kick-off. Vi presenterade ett förslag med en blandning av praktiska teamövningar ute och inomhus och kortare teoripass med erfarenhetsutbyte. Responsen var mycket positivt bland alla deltagare. Detta ledde bl.a. till att vi fick fortsatt förtroende och under en längre tid hjälpa ledningen att ta fram värderingar och en ny affärsplan. De närmaste åren därefter genomförde vi ytterligare två längre utbildningar för hela personalen.

Case: Upplevelsebaserad action-learning pedagogik om motivation
I denna internationella organisation hade en medlem i den svenska ledningsgruppen tidigare genomgått en utbildning hos oss. Nu ville ledningen motivera alla sina Europeiska key account manager. De ville använda vår upplevelsebaserad action learning pedagogik med motivation som fokus. Vi föreslog att genomföra alla tre dagarna i södra Frankrike där vi har en samarbetspartner. Upplägget blev mycket väl mottaget och genomförandet rankades bland deltagarna som det bästa de upplevt och resultaten kom därefter.

Business Inspiration – Föreläsningar

Case: Från föreläsning till utbildning och ledarcoachning
Vi anlitades för att ge en inspirationsföreläsning om mål och motivation. Efter vår föreläsning frågade en av deltagare som var chef för en avdelning på cirka 30 personer, om vi kunde genomföra en ny föreläsning om förändringar om hur vi konkret gör för att våga gå utanför trygghetszonen. Resultatet blev mycket bra. En av deltagarna på den föreläsningen arbetade som HR-chef för en större division inom företaget. Han anlitade oss för en längre chefsutbildning. Detta resulterade senare i att vi fick förtroendet att under flera år coacha ett tiotal ledare med goda och mätbara resultat.

Case: Föreläsningar om motivation och arbetsglädje på engelska x 3 år
Detta företag skulle ha en kick-off för hela personalen, cirka 50 personer. Föreläsningen skulle handla om attityder, motivation och arbetsglädje och skulle genomföras på engelska. Vi presenterade ett förslag med teoripass kombinerat med vår upplevelsebaserade pedagogik. Vanligtvis anlitar de nya föreläsare varje år till sina kick-offer men resultatet av vår insats blev så positiv att vi fick uppdraget att föreläsa de två nästkommande kick-offerna.

Case: Inspirationsföreläsningar om motivation och problemlösning
Uppdraget gällde en enhet inom landstinget/regionen som ville utveckla teamkänslan och öka arbetsglädjen där deltagarna fick konkreta verktyg för hjälp i vardagen. Efter föreläsningen ville ledningen fördjupa samarbetet med oss och vi kom överens om att genomföra utvecklingsprogrammet Personligt Ledarskap (Självledarskap) som vi anpassade både för ledare och medarbetare. Det genomfördes som flera halvdagars seminarier med individuell coachning. Vi arbetade också med deras problem och utmaningar där vår problemlösnings metodik uppskattades.

Fyll i formulär eller ring 08-32 02 00