Konsulttjänster – hur vi hjälper kunder lyckas med förändringar

VAD VI GÖR

Vi hjälper företag och organisationer att identifiera deras strukturella, kulturella och strategiska förbättringsmöjligheter. Dessa bearbetas, analyseras, prioriteras, förankras och implementeras inom berörda delar av verksamheten.

Förbättringarna tas fram och genomförs i ett nära samarbete med organisationens ledare och medarbetare som involveras genom hela förändringsprocessen.

Business Improvements Model

Våra uppdrag utgår från kundernas behov, problem eller de omvärldsförändringar som påverkar verksamhetens lönsamhet och eller tillväxt.

OLIKA TYPER AV KONSULTTJÄNSTER

Förutom att vi leder större förändringsprojekt gör vi även mindre punktinsatser. Dessa kan handla om att kartlägga och effektivisera processer och flöden, utveckla företagskulturen, lösa problem, tydliggöra mål och strategier med mera. Här finns mer att läsa om våra expertområden såsom förändringsledning, teamutveckling och ledarskap.

SYSTEMATISK PROBLEMLÖSNING

Våra erfarenheter är att alla verksamheter brottas med olika typer av problem eller utmaningar. I över trettio års tid har vi framgångsrikt arbetat med systematisk problemlösning och brinner för att tillsammans med våra kunder leverera lösningar till deras prioriterade problem eller utmaningar.

KOMPETENSUTVECKLING

Förutom konsulttjänster och förändringsledning erbjuder vi kompetensutveckling i form av utbildningar, coachning och föreläsningar som ett stöd till våra kunders förbättringsarbete.

SUPPORT FRÅN START TILL MÅL

Våra förändringsledare, konsulter och experter ger support och bidrar med sina kompetenser, metoder och verktyg under hela förbättringsresan inklusive, den för framgång så avgörande, implementeringsfasen.

HUR VI SAMARBETAR MED KUNDER

Vissa uppdrag inleds genom rekommendationer, andra med ett förutsättningslöst möte eller en föreläsning. En kort inspirationsföreläsning ger er möjligheten att lära känna oss och se hur vi arbetar innan vi eventuellt fördjupar samarbetet med en längre utbildning eller ett management uppdrag.

VÅRA VÄRDERINGAR

Våra kundsamarbeten präglas av en rak och öppen kommunikation som bygger på respekt, psykologisk trygghet, tillit, delaktighet och engagemang.

Dessa mjuka värderingar integreras med våra affärskritiska värderingar som har fokus på mätbara förbättringar, effektivitet och att leverera resultat.

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör både i våra kunduppdrag och internt inom Business Improvements.

VAD SÄGER KUNDERNA?

”Under femton års tid har jag anlitat Stefan Görwik ett tiotal gånger för olika utbildningar för ledningsgrupper och medarbetare. Vid varje gång har Stefan gett oss nya perspektiv och värdefulla lärdomar som vi kunnat omsätta i praktiken”

Peter Csaba
Head of Service Delivery, Ericsson

 

”Hur får vi alla medarbetare att förstå varför vi måste förändra? Svaret blev Stefan Görwik, konsult och förändringsexpert, som kombinerar teori med praktiska övningar och som sätter människan i centrum. Alla i företagsledningen hade hört honom föreläsa och testat hans teamövningar. Detta ska alla medarbetare få uppleva, utbrister VD:n.”

Ur ABB’s bok “Växa med förändring”
Om T-50, ett av Sveriges mest framgångsrika förändringsprojekt som pågick i drygt fem år.

 

”Vi använder Stefan som utbildare och coach. Han ger alltid 100 % och motiverar både chefer och medarbetare på ett upplyftande sätt. Stefan skapar positiva resultat därför rekommenderar jag honom gärna”

Anders Tholerud
Personalchef, Scania

 

”Stefan är en dynamisk utbildare som på ett pedagogiskt sätt coachar våra medarbetare både i Sverige och internationellt. Vårt samarbete har pågått i fyra års tid och vi är mycket nöjda med den utveckling han skapar”

Arto Pitkäniemi
Director Human Resources, Atlet