Förändringsledning

Business Improvements Model är det verktyg vi använder när vi hjälper kunder med deras förändringsprojekt. Modellen omfattar allt från analyser, prioritering, förankring av förbättringsförslag till genomförande och uppföljning. Tillsammans effektiviserar vi flöden i verksamhetens olika processer. Vi arbetar även med systematisk problemlösning och innovationer.

Genom våra konsulttjänster hjälper vi till att se över verksamhetens vision, övergripande mål, strategier och handlingsplaner. Vi ger även support i byggandet av en stark företagskultur som bland annat omfattar engagemang, effektivitet och en positiv arbetsmiljö. Läs nedanstående artiklar som beskriver förändringsledning utifrån olika perspektiv eller kontakta oss för mer information.

Utbildningar inom förändringsledning

27

Att leda förbättringsarbete

En kurs om hur ni initierar, driver och implementerar förbättringar för att utveckla organisationens resultat.

13

Systematisk problemlösning

En praktisk inriktad kurs där vi lär oss lösa verkliga problem med hjälp av vår metodik för problemlösning.

Vill du veta mer om hur vi hjälper våra kunder med deras förändringsarbete?