UTVECKLA VINNANDE TEAM (1-3 dagar)

En kurs om hur vi skapar engagemang och tillit i gruppen för en bättre arbetsmiljö.

Om kursen:

Utveckla Vinnande Team är en praktiskt inriktad kurs som frigör teamets inneboende resurser och skapa synergier som leder till bättre resultat och ökad arbetsglädje.

Ett vinnande team präglas av en rak och tydlig kommunikation som bygger på respekt och förtroende. När alla tar ansvar och vet vad som ska göras, varför det ska göras och känner inspiration att göra det – är grunden lagd för en positiv teamkänsla.

Ur innehållet:

  • Så skapar vi engagemang och mer arbetsglädje
  • Vad skiljer en arbetsgrupp från ett vinnande team
  • Hur skapar vi respekt och förtroende i gruppen
  • Skapa en psykologisk trygghet för ökad delaktighet  ​
  • Förbättra samarbetet genom en effektiv problemlösning
  • Att ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt
  • Så bygger vi en positiv samarbetskultur

Syfte och mål:

Kursens syfte är att frigöra gruppens inneboende kraft när de samarbetar som vinnare. Målet är att ge dem konkreta verktyg som förbättrar arbetsmiljön utifrån respekt, förtroende, delaktighet och effektivitet.

Övrig information:

Alla utbildningar anpassas utifrån era behov och önskemål. Kursen vänder sig till ledare och medarbetare och genomförs under 1-3 dagar. Inga förkunskaper krävs. Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Dokumentation delas ut under utbildningen.