Självledarskap (1-3 dagar)

En kurs om hur vi går från tanke till handling för att få mer motivation och ett ökat välbefinnande.

Om kursen:

Självledarskap hjälper er att omsätta idéer och mål till handling och resultat. Att bli medveten om alla sina utvecklingsmöjligheter är grunden i kursen och ni får konkreta verktyg och modeller som tar er hela vägen fram.

Ni får också kunskaper om hur rätt mental inställning öppnar dörren till motivationens värld som fyller oss med kraft och mod att agera vilket leder till nya framgångar. Under kursen skapar varje deltagare en personlig vision, tydliga värderingar, meningsfulla mål, ett starkt engagemang samt strategier för sin utveckling och uthållighet.

Ur innehållet:

  • Vad motiverar oss och hur gör vi när det tar emot?
  • Vilka är våra drivkrafter och hur får vi mod att våga mer?
  • Hur arbetar vi med våra personliga värderingar och prioriteringar?
  • Så skapar vi strategier som ger oss kraft att genomföra våra mål
  • Hur får vi mer arbetsglädje och ett ökat välbefinnande? ​

Syfte och mål:

Kursens syfte är att utvecklas utifrån sin egna förutsättningar och få mer glädje i vardagen. Målet är att förstå hur våra drivkrafter och beteenden påverkar vår handlingskraft samt att få konkreta verktyg som hjälper oss att nå våra mål.

Övrig information:

Alla utbildningar anpassas utifrån era behov och önskemål. Kursen vänder sig till ledare och medarbetare och genomförs under 1-3 dagar. Inga förkunskaper krävs. Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Vi erbjuder även individuell coachning efter kursen. Dokumentation delas ut både före och under utbildningen.