Ledarskap

Hur får ledare och medarbetare ut maximal effekt av sitt arbete? Med hjälp av våra konsulttjänster får kunderna praktiska insikter och erfarenheter vad som behövs för att skapa framgång. För att förstå hur ledar- och medarbetarskapet samverkar är det viktigt att först klargöra vad forskningen säger. Kontakta oss så berättar vi gärna det förlösande svaret!

Situationsanpassat Ledarskap

Situationsanpassat Ledarskap –
1, 2 och nu 3

Situationsanpassat Ledarskap har varit en av världens mest använda ledarskapsmodeller. Den utvecklades i slutet av 60-talet av Paul Hersey och Ken Blanchard. Modellens grund är en fyrfältare som innebär att ledaren anpassar sin ledarstil utifrån situationen och medarbetarens kompetensnivå. Modell 2 lanserade Ken Blanchard själv 1985.

Under årens lopp har modell 1 och 2 fått en del kritik för svårigheten att applicera i praktiken. Situationsanpassat Ledarskap 3 är en ny modell som är logiskt uppbyggd, lätt att lära och användarvänlig.
Läs hela artikeln om Situationsanpassat Ledarskap här!

Utbildningar inom ledarskap

27

Kommunikativt Ledarskap

En kurs om hur en effektivare kommunikation hjälper er att snabbare nå organisationens mål.

Samarbete i världsklass – kulturella faktorer

Leda och utveckla framgångsrika team

En kurs om hur ni utvecklar teamet att ta ansvar, sätta mål och skapa resultat.

Vill du veta mer om hur vi hjälper våra kunder med deras förändringsarbete?