Vi anlitades för att ge en inspirationsföreläsning om mål och motivation. Efter vår föreläsning frågade en av deltagare som var chef för en avdelning på cirka 30 personer, om vi kunde genomföra en ny föreläsning om förändringar om hur vi konkret gör för att våga gå utanför trygghetszonen.
Resultatet blev mycket bra.

En av deltagarna på den föreläsningen arbetade som HR-chef för en större division inom företaget. Han anlitade oss för en längre chefsutbildning. Detta resulterade senare i att vi fick förtroendet att under flera år coacha ett tiotal ledare med goda och mätbara resultat