Categories: Case

by Business Improvements

Share

7

 Inspirationsföreläsningar om motivation och problemlösning

Uppdraget gällde en enhet inom landstinget/regionen som ville utveckla teamkänslan och öka arbetsglädjen där deltagarna fick konkreta verktyg för hjälp i vardagen.

29

Efter föreläsningen ville ledningen fördjupa samarbetet med oss och vi kom överens om att genomföra utvecklingsprogrammet Personligt Ledarskap (Självledarskap) som vi anpassade både för ledare och medarbetare.

Det genomfördes som flera halvdagars seminarier med individuell coachning. Vi arbetade också med deras problem och utmaningar där vår problemlösnings metodik uppskattades.

Relaterade artiklar