Leda och utveckla vinnande team (1-3 dagar)

En kurs om att bygga en stark teamkultur med samarbete i världsklass.

Om kursen:

Detta är en praktiskt inriktad kurs för ledare som har en önskan att effektivisera teamarbetet och få fram det bästa i varje medarbetare. Framgångsrika team präglas av en rak och tydlig kommunikation som bygger på respekt och förtroende.

Att få medarbetare att växa och nå sina mål är en av ledarens viktigaste uppgifter. Det handlar helt enkelt om att coacha ditt team att ta tillvara på möjligheter och skapa förbättringar som leder till resultat.

Ur innehållet:

  • Vad skiljer en arbetsgrupp från ett vinnande team
  • Hur bygger vi upp respekt och förtroende för varandra i gruppen
  • Att öka initiativ och ansvarstagande i teamet
  • Skapa en rak och öppen kommunikation som ökar effektiviteten
  • Tolv strategier för att bygga engagemang och motivation
  • Att gå från tanke till handling – vad krävs
  • Vad säger forskningen om välbefinnande och trivsel på jobbet
  • Utveckla en feedbackkultur som leder till bättre prestationer
  • ​Så hanterar du konflikter och dålig stämning på ett effektivt sätt

Syfte och mål:

Kursens syfte är att ni ska få konkreta verktyg som hjälper er att utveckla ledarskapet och skapa framgångsrika team. Målet är att du ska få svar på alla team- och ledarskapsfrågor som finns i kursmaterialet och därmed få ökad kompetens att leda och utveckla framgångsrika team.

Övrig information:

Alla utbildningar anpassas utifrån era behov och önskemål. Kursen vänder sig till ledare och genomförs under 1 till 3 dagar. Inga förkunskaper krävs. Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Dokumentation delas ut innan och under kursens gång. Vi tillhandahåller även individuell coachning efter kursen för att säkerställa resultaten.