• Vågar vi sträcka oss till att säga; sluta att förändra och börja i stället att förbättra - eftersom en förändring garanterar ingen förbättring medan en förbättring garanterar en förändring?