• En kurs om hur ni initierar, driver och implementerar förbättringar för att utveckla organisationens resultat.

  • En praktisk inriktad kurs där vi går igenom problemlösningsmetodiken och lär oss lösa verkliga problem.