Boktips: En förändringsmodell i åtta steg

Posted by:

Ledarskapsboken Leading Change

Professor John P. Kotter är en internationellt uppskattad forskare och författare inom ämnen som ledarskap och förändring. I boken ”Leading Change” presenterar Kotter en åttastegsmodell för större förändringsarbeten:

  1. Establishing a sense of urgency
  2. Creating the guiding coalition
  3. Developing a vision and strategy
  4. Communicating the change vision
  5. Empowering broad-based action
  6. Generating short-term wins
  7. Consolidating gains and producing more change
  8. Anchoring new approaches in the culture

Läs mer →
0

Boktips: Framgångsfaktorn som skapar vinnarna

Posted by:

Framgångsfaktorn som skapar vinnarna av Malcolm Gladwell

Vi rekommenderar denna bok om du är intresserad av att veta mer om vad som skapar framgång. Det är en hel del nya och omvälvande rön och forskning som presenteras. Behöver du eller din organisation en kort personlig presentation av framgångsfaktorerna kontakta oss så kommer Stefan gärna till er och föreläser.

Läs mer →
0

Boktips: Blink – Den intuitiva intelligensen

Posted by:

Blink – Den intuitiva intelligensen av Malcolm Gladwell
Vad beror det på att vissa människor kan lyda sina instinkter, som leder dem rätt, medan andra genast far vilse när de följer sina? Blink är en bok om hur vi tänker utan att tänka, om våra skenbart ögonblickliga val ”i en blink” där besluts-processen måhända inte är så enkel som det först verkar. Blink bygger på de allra senaste rönen inom neurovetenskap och psykologi och den är skriven på ett underhållande ...

Läs mer →
0