UGL – Utveckling Grupp och Ledare (5 dagar)

En av Sveriges mest populära kurser om hur grupper utvecklas och individernas roll i processen.

Om kursen:

UGL är en ledarskapsutbildning som riktar sig till ledare och medarbetare som vill få ökad självkännedom och bli effektivare i sin roll och sitt arbete. Kursen är också en utbildning i hur en grupp utvecklas och mognar över tid, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling.

​UGL behandlar även ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Ur innehållet:

  • Förstå dina egna behov, beteenden och påverkan på andra i en grupp
  • Förstå grupper och gruppers utveckling
  • Förstå behovet av olika ledarstilar beroende på gruppens mognad och utveckling
  • Ge och ta utvecklande feedback
  • Kommunicera direkt och klart
  • Kunna se, förstå och hantera konflikter
  • Fungera effektivare som ledare och gruppmedlem. ​

Syfte och mål:

Kursens syfte är att du ska få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för din roll i dessa. Målet är att synliggöra de mer eller mindre omedvetna processer som pågår i gruppen och öka din självkännedom.

Övrig information:

Kursen vänder sig till ledare och medarbetare och genomförs som internat under 5 dagar. Inga förkunskaper krävs. Antal deltagare är 8 – 12 personer i ”främlingsgrupp”, d.v.s. gruppdeltagarna känner inte varandra sedan tidigare. Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Dokumentation delas ut under utbildningen.