Categories: Case

by Business Improvements

Share

Categories: CaseTags:
11

Anpassad kompetens- och ledarskapsutveckling för ledningsgrupper

Vårt uppdraget gällde en division inom ett större internationellt företag med huvudkontor i Sverige. Efter ett omfattande internationellt förändringsprogram behövde ledningsgruppen hjälp med att ta fram och  implementera både strukturella, kulturella och strategiska förbättringar.

217

Vi genomförde ett specialanpassat program för ledningsgruppen med moduler från våra olika utbildningsprogram. Ledningsgruppen genomförde en anpassad analys som tydliggjorde deras utvecklingsbehov och utmaningar vilket gjorde att programmet fick en tydligare verklighetsanknytning.

Programmet blev mycket lyckat och högsta ledningen beslutade att skicka ytterligare fyra ledningsgrupper att genomföra programmet. Vi genomförde även utvalda delar av programmet för projektledare och administratörer med ett mycket lyckat resultat. Tre av de fem utbildningarna genomfördes på engelska.

Relaterade artiklar