• I denna internationella organisation hade en medlem i den svenska ledningsgruppen tidigare genomgått en utbildning hos oss. Nu ville ledningen lyfta alla sina Europeiska key account manager. De ville använda vår upplevelsebaserad action learning pedagogik med motivation som fokus. Vi föreslog att genomföra alla tre dagarna i södra Frankrike där vi har en samarbetspartner. Upplägget […]

  • Vårt uppdraget innebar att få 100 medarbetare att förbättra det internt och externt samarbetet. Vi fick 1,5 dagar på oss och det skulle genomföras som en del av en längre kick-off. Vi presenterade ett förslag med en blandning av praktiska samarbetsövningar och kortare teoripass. Responsen var mycket positivt bland deltagare. Detta ledde bland annat till […]

  • Vårt uppdraget gällde en division inom ett större internationellt företag med huvudkontor i Sverige. Efter ett omfattande internationellt förändringsprogram behövde ledningsgruppen hjälp med att ta fram och implementera både strukturella, kulturella och strategiska förbättringar. Vi genomförde ett specialanpassat program för ledningsgruppen med moduler från våra olika utbildningsprogram. Ledningsgruppen genomförde en anpassad analys som tydliggjorde deras […]