Konsulttjänster – Förändringsledning – Insikter – Artikel

Förbättringar är en pågående process utan slut…

Syftet med Lean, Six Sigma och andra förändringsmodeller är att skapa effektiva flöden i processerna där man kortar ledtider, bli mer resurseffektiv och uppnår högre kundnöjdhet vilket leder till förbättrade resultat och en starkare företagskultur.

Fallgrop. En av flera klassiska fallgropar med bland annat Lean är en alltför stark fokus och tilltro på metoder och verktyg. Det är inte ovanligt att man entusiastiskt drar i gång med en aktivitet som exempelvis 5S efter ett inspirerande studiebesök, men missar att en av de största förändringarna är att ändra tankesätt och införliva nya beteenden i företagskulturen, vilket tar mycket längre tid. Verktyg och metoder kan förvisso vara en hjälp att ändra mindset och beteende, men inte slutmålet med Lean.

Vilka är orsakerna till problemen? Eftersom många av verktygen och metoderna är logiska och lätta att lära sig, är det nära till hands att förvänta sig snabba och positiva resultat. Många effekter tar längre tid att uppnå, vilket förutsätter uthållighet.

En annan grundläggande orsak kan vara en bristande analys om varför man valt att arbeta med Lean, och hur man bör tillämpa det i sin egen verksamhet.

Om förändringen alltför ensidigt fokuserar på att reducera kostnader, kan det lätt bli ett rationaliseringsprojekt och skapa stress i organisationen. Det är inte syftet med Lean eller andra förbättringsverktyg. 

Hur undviker vi fallgroparna? En framgångsfaktor är att ledningen från start kommunicerar vad syftet och målet är med förändringen, så att det inte missuppfattas som ett projekt där man avvecklar eller rationaliserar.

För att få med sig alla på förbättringsresan ligger en framgångsnyckel i att medarbetarna själva kan påverka och förbättra sin arbetssituation vilket leder till ett ökat engagemang i organisationen.

För att skapa en gemensam syn på vad ett förbättringsprojekt innebär kan man genomföra utbildningar och eller workshops som underlättar implementeringarna av förbättringarna.

“Having worked with Liselotte Görwik in a multitude of Leadership Team team-building sessions I, as a customer to Liselotte , am impressed by the way she practices her theoretical skills in pragmatic, subtle and efficient way

Peter Csaba, Head of Service Delivery, Ericsson
Relaterad artikel
  • Artikel

    Vågar vi sträcka oss till att säga; sluta att förändra och börja i stället att förbättra - eftersom en förändring garanterar ingen förbättring medan en förbättring garanterar en förändring?

Vill du veta hur vi hjälper kunder med
förbättringar?

Utbildningar inom förändringsledning

27

Att leda förbättringsarbete

En kurs om hur ni initierar, driver och implementerar förbättringar för att utveckla organisationens resultat.

13

Systematisk problemlösning

En praktisk inriktad kurs där vi lär oss lösa verkliga problem med hjälp av vår metodik för problemlösning.