Föreläsningar för hela organisationen

Föreläsningar för hela organisationen

Våra föreläsningar syftar till att ge stöd och inspiration till er förändringsresa. Längden på föreläsningarna varierar från femton minuter upp till tre timmar. Nedan finner ni några av de ämnen vi erbjuder:

  • Motivation – så ökar vi engagemanget och handlingskraften i verksamheten
  • Förändringar – hur vi får med alla på förändringsresan till nya framgångar
  • Teamutveckling – så stärker vi samarbetet och vi-känslan i och mellan teamen
  • Kommunikation – när vi vet vad, varför och hur målen ska nås skapas effektivitet
  • Arbetsglädje – så stärker vi företagskulturen och får en bättre sammanhållning

Föreläsningarna kundanpassas och kan med fördel kombineras med workshops.
Deltagarna får praktiska verktyg som hjälper dem att skapa förbättringar och nå sina mål.

Vi genomför våra föreläsningar både på svenska och engelska.

Kontakta oss för frågor med mera.

Läs även om våra föreläsningar för chefer och ledare.

Vill du veta mer om hur vi hjälper våra kunder med deras förändringsarbete?