Föreläsningar för hela organisationen

Föreläsningar för hela organisationen

Våra föreläsningar utgår från våra längre utbildningar och syftar till att ge stöd och inspiration till er förändringsresa.
Föreläsningarnas längd varierar från femton minuter upp till tre timmar.
Nedan finner du några av de rubriker eller ämnen som vi erbjuder:

  • Motivation – vägen till bättre samarbete, engagemang och ökad arbetsglädje
  • Förändringar – hur vi får med alla på förändringsresan till nya framgångar
  • Teamutveckling – så stärker vi samarbetet och vi-känslan i och mellan teamen
  • Kommunikation – när alla vet vad, varför och hur målen ska nås skapas effektivitet

Föreläsningarna kundanpassas och kan med fördel kombineras med workshops.
Deltagarna får praktiska verktyg som hjälper dem att skapa förbättringar.

Vi genomför våra föreläsningar både på svenska och engelska.

Kontakta oss för frågor med mera.

Läs även om våra föreläsningar för chefer och ledare.