Hållbarhet

Att arbeta med hållbar tillväxt är avgörande för att företag ska kunna växa och samtidigt minimera sin negativa påverkan på miljön och samhället. Genom att integrera hållbarhet i sin affärsstrategi och arbeta med hållbar tillväxt kan företag inte bara minska sin miljöpåverkan och förbättra samhället, utan också öka sin konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Läs mer om vad Business Improvements kan erbjuda via våra konsulttjänster och utbildningar.

Utbildningar – förändringsledning

27

Att leda förbättringsarbete

En kurs om hur ni initierar, driver och implementerar förbättringar för att utveckla organisationens resultat.

13

Systematisk problemlösning

En praktisk inriktad kurs där vi lär oss lösa verkliga problem med hjälp av vår metodik för problemlösning.

Vill du veta mer om hur vi hjälper våra kunder med deras förändringsarbete?