Våra insikter i artikelform:

Situationsanpassat Ledarskap

VAD innebär Situationsanpassat Ledarskap?

Situationsanpassat Ledarskap innebär att ledaren och medarbetaren anpassar sin kommunikation till den aktuella uppgiften och situationen.

VARFÖR Situationsanpassat Ledarskap 3?

Situationsanpassat Ledarskap 1 och 2 har banat väg för 3:an. Vi har förtydligat och gjort modellen mer användarvänlig och adderat ett naturligt sätt att driva utvecklingen framåt med hjälp av en logisk frågemetodik som kommer att spara både tid och pengar.

HUR använder ledare och medarbetare modellen?

Jo, du läste rätt. Modellen används av både ledare och medarbetare eftersom de samarbetar och presterar tillsammans. Vi genomför kurser och workshops runt om i landet. Det har ingen betydelse om ni har eller inte har arbetat med 1:an eller 2:an innan. Vi lägger upp och anpassar en kurs utifrån era ledares och medarbetares situation. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Tänkvärda Tankar att Tanka Tanken med:

”Leadership is unlocking people’s potential to become better”
Bill Bradley

”Earn your leadership every day”
Michael Jordan

”You manage things; you lead people”
Murray Hopper

”The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant”
Max DePree

Situationsanpassat Ledarskap: modell 1, 2 och den användarvänliga 3:an

Situationsanpassat Ledarskap (SL) har sedan slutet av 60-talet varit en av världens mest använda ledarskapsmodeller. Den ursprungliga modellen utvecklades av Dr. Paul Hersey och Ken Blanchard och bygger på idén att ledare bör anpassa sin ledarstil utifrån medarbetarens kompetensnivå.

Under årens lopp har modellen genomgått förändringar och förfinats. En av de mest betydelsefulla förändringarna var när Ken Blanchard, författare till boken ”One Minute Manager”, moderniserade modellen på 1980-talet. Han ersatte termen ”selling” mot ”coaching” och presenterade sin variant av Situationsanpassat Ledarskap, känd som SL-2.

Denna förändring ledde till att det fanns två liknande modeller på marknaden, vilket skapade förvirring bland kunderna. Många var inte medvetna om att det fanns två varianter av modellen, vilket ledde till att de inte visste vilken de använde i sina ledarskapsutbildningar.

En undersökning visade att även om många chefer kände till modellens utseende och dess grund, tillämpade få den i sin vardag som ledare. Detta ledde till en viss kritik mot modellen, med påstående om att den var komplicerad att lära sig och krävde för mycket av ledarens diagnos- och anpassningsförmåga.

Efter dessa insikter beslutade vi oss för att utveckla en ny modell som skulle vara mer användarvänlig och lättare att lära sig. Efter flera års arbete presenterar vi nu Situationsanpassat Ledarskap 3 (SL 3).

SL-3 bygger på kommunikationen mellan ledaren och medarbetaren, med fokus på de grundläggande frågorna vem, vad, vilka, varför, var, när och hur. Ledarskap handlar i grunden om kommunikation och kommunikation handlar om att ställa frågor och ge respons.

Genom att bygga upp modellen utifrån de grundläggande frågorna kan ledaren och medarbetaren gemensamt utforska och lösa de problem, uppgifter eller utmaningar de står inför.

Med hjälp av den logiska metodiken kan man enkelt anpassa och fördjupa sig i varje fråga tills man på ett naturligt sätt är klar för att gå vidare till nästa nivå. På det sättet är metodiken både situations- och behovsanpassad.

SL-3 erbjuder en användarvänlig och praktisk metodik som kan läras in snabbt och effektivt. I stället för att spendera flera dagar på att lära sig äldre modeller kan man nu på mindre än halva tiden få en djup förståelse för Situationsanpassat Ledarskap 3.

Vill ni prova SL3? Vi genomför anpassade kurser och workshops hos er. Kontakta oss så berätta vi mer!

Har du frågor eller reflektioner kring denna artikel som du vill dela tar vi gärna emot dem.

Utbildningar inom teamutveckling

27

Utveckla vinnande team

En kurs som frigör teamets inneboende resurser och skapa synergier som leder till bättre resultat och ökad arbetsglädje.

8

KommunikationsStilar

En kurs om hur vi kan anpassa våra kommunikationsstilar för att få bättre relationer och samarbete med andra.