Våra insikter i artikelform:

Situationsanpassat Ledarskap

VAD innebär Situationsanpassat Ledarskap?

Situationsanpassat Ledarskap innebär att ledaren och medarbetaren anpassar sin kommunikation till den aktuella uppgiften och situationen.

VARFÖR Situationsanpassat Ledarskap 3?

Situationsanpassat Ledarskap 1 och 2 har banat väg för 3:an. Vi har förtydligat och gjort modellen mer användarvänlig och adderat ett naturligt sätt att driva utvecklingen framåt med hjälp av en logisk frågemetodik som kommer att spara både tid och pengar.

HUR använder ledare och medarbetare modellen?

Jo, du läste rätt. Modellen används av både ledare och medarbetare eftersom de samarbetar och presterar tillsammans. Vi genomför kurser och workshops runt om i landet. Det har ingen betydelse om ni har eller inte har arbetat med 1:an eller 2:an innan. Vi lägger upp och anpassar en kurs utifrån era ledares och medarbetares situation. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Tänkvärda Tankar att Tanka Tanken med:

”Leadership is unlocking people’s potential to become better”
Bill Bradley

”Earn your leadership every day”
Michael Jordan

”You manage things; you lead people”
Murray Hopper

”The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant”
Max DePree

Situationsanpassat Ledarskap – 1, 2 och nu 3

Situationsanpassat Ledarskap har varit en av världens mest använda ledarskapsmodeller sedan slutet av 60-talet då den utvecklades av Dr. Paul Hersey och Ken Blanchard. Modellens grund är en fyrfältare som innebär att ledaren matchar eller anpassar sin ledarstil utifrån situationen och medarbetarens kompetensnivå.

Efter flera år av utveckling och förfining av modellen ville Ken Blanchard modernisera den och framför allt byta ut ordet ”selling” mot ”coaching”. Ken skrev boken ”One Minute Manager” och 1985 gick kompanjonerna skilda vägar efter att Ken Blanchard publicerade sin variant av Situationsanpassat Ledarskap. Den benämns vanligtvis som SL-2.

Nu fanns det två liknande modeller på marknaden och detta skapade förvirring bland kunderna. När vi frågar kunder, som använder Situationsanpassat Ledarskap i sina ledarskapsutbildningar, vilken av modellerna de använder (1:an eller 2:an) blir många lite överraskade då de inte känner till att det finns två varianter av modellen.

När vi undersökte hur chefer använde ”sin modell” stod det klart för oss att de flesta kom ihåg modellens utseende och de såg logiken med att anpassa sin ledarstil till situationen. Men det som mest förvånande oss var hur få som tillämpade modellen i sin vardag som ledare.

Under årens lopp har situationsanpassat ledarskap fått en del kritik hur väl den fungerar i praktiken. Kritikerna menar på att den är lite krånglig att lära sig och ställer för höga krav på ledarnas diagnos- och anpassningsförmåga.

Efter dessa insikter bestämde vi oss för att utveckla en ny modell. Den skulle vara användarvänlig, byggd på en logisk och naturlig grund samt vara lätt att lära sig. Ambitionerna var höga och efter flera års arbete finns nu en ny modell (3:an).

Modellen har arbetsnamnet Situationsanpassat Ledarskap 3. Den bygger på kommunikationen mellan ledaren och medarbetaren där frågorna vad, varför och hur är det centrala. Ledarskap handlar om kommunikation och kommunikation handlar om frågor och respons.

Alla våra relationer, samarbeten och kommunikation bygger på frågor och respons. Därför insåg vi att här fanns nyckeln till att bygga en ledarskapsmodell kring frågorna som driver utvecklingen framåt. Modellen blir på så sätt både logisk, lätt att lära och användarvänlig.

När ledaren och medarbetaren möts för att diskutera ett problem eller en uppgift utgår de från grundfrågorna vad, varför och hur. Diskussionen kan förenklat se ut enligt följande; Vad är problemet just nu i projektet? Varför har det uppstått? Hur ska vi göra för att lösa det?

Med ovanstående logiska metodik kan man anpassa och gå på djupet i varje fråga tills man på ett naturligt sätt är klar för att sen gå vidare till nästa frågeställning. På det sättet är metodiken både situations- och behovsanpassad.

I stället för att använda tre till fem dagar för att lära sig de gamla modellerna kan man på mindre än halva tiden, snabbt och effektivt lära sig Situationsanpassat Ledarskap 3 som är användarvänlig, praktisk och logisk i sin grund.

Vill ni prova Situationsanpassat Ledarskap 3? Vi genomför kurser och workshops runt om i landet. Kontakta oss så berätta vi mer!

Har du frågor eller reflektioner kring denna artikel som du vill dela tar vi gärna emot dem.

Utbildningar inom teamutveckling

27

Utveckla vinnande team

En kurs som frigör teamets inneboende resurser och skapa synergier som leder till bättre resultat och ökad arbetsglädje.

8

KommunikationsStilar

En kurs om hur vi kan anpassa våra kommunikationsstilar för att få bättre relationer och samarbete med andra.