Kommunikativt Ledarskap (1-2 dagar)

En kurs om hur en effektivare kommunikation hjälper er att snabbare nå organisationens mål.

Om kursen:

Kommunikationen är grunden till allt; samarbetet mellan ledare och medarbetare, klargöra mål och strategier, påverka vår egna och andras motivation, etablera handlingsplaner, följa upp och ge feedback etcetera. Ja, en effektiv kommunikation gör att allt blir enklare och resultaten kommer därefter.

Att ställa frågor, påstå, lyssna och ge respons är kommunikationens grunder. Utmaningen ligger i att alla filtrerar och tolkar det som kommuniceras. För att skapa en effektiv kommunikation behöver vi behärska de viktigaste grundfrågorna; vem, vad, varför, hur och när​. Under kursen lär vi oss hur frågorna hänger ihop och påverkar attityder, motivation och vårt handlande.

Ur innehållet:

  • Lär er bemästra frågeteknikerna och få en effektivare kommunikation
  • Att skapa trygghet i möten ger en ökad kreativitet – så gör ni
  • Bygg en framgångskultur med kommunikationen som grund
  • Så ökar ni inflytandet på andras attityder och prestationer
  • Anpassa dina budskap och nå ända fram
  • Så löser du problem och konflikter med hjälp av en frågeprocess
  • Med tydliga budskap ökar genomförandekraften i organisationen
  • I samtal – följ upp och ge tydlig feedback – först då är ni klara.

Mer om ledarskap:

Här finns mer läsning om våra tankar, insikter och lärdomar kring ledarskap.

Syfte och mål:

Kursens syfte är att lära sig kommunicera effektivt och därigenom öka lönsamheten. Målet är att lära sig tekniker för att skapa en rak och tydlig kommunikation som minimerar missförstånd och egna tolkningar.

Övrig information:

Alla utbildningar anpassas utifrån era behov och önskemål. Kursen vänder sig till ledare och genomförs  under 1-2 dagar. Inga förkunskaper krävs. Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Dokumentation delas ut under utbildningen.