Problem/Utmaning:
Säljbolaget konkurrerar med både svenska och internationella företag och hade haft en stagnerad utveckling i flera år. Ledningen uttryckte behovet och önskan att snarast lyfta säljresultaten.

Insats/Lösning:
Med hjälp av vår förbättringsprocess började vi med att kartlägga och analysera nuläget. Därefter identifierade vi organisationens förbättringsmöjligheter och presenterade 48 konkreta förbättringsförslag som vi prioriterade tillsammans med kunden.

Resultat:
Mål sattes upp och vi engagerade all personal i utvecklingsarbetet. Resultatförbättringarna blev synliga redan efter en månad. Efter sex månader hade vi genomfört ytterliga en handfull förbättringar som påverkade resultatet positivt. Vår insats pågick i drygt ett halvår och förbättringsarbetet pågår fortfarande och utvecklingen går i rätt riktning.