• Problem/Utmaning: En resultatinriktad chef i en stor industrikoncern hade fått underkända betyg i medarbetarenkäterna i flera år gällande arbetsmiljön men inte lyckats vända resultaten. Vårt uppdrag gick ut på att skapa en varaktig och mätbar förbättring av ledarskapet. Insats/Lösning: Efter en grundlig analys av situationen presenterade vi ett ledarutvecklingsprogram som kontinuerligt mätte chefens interaktion med […]

  • Problem/Utmaning: Säljbolaget konkurrerar med både svenska och internationella företag och hade haft en stagnerad utveckling i flera år. Ledningen uttryckte behovet och önskan att snarast lyfta säljresultaten. Insats/Lösning: Med hjälp av vår förbättringsprocess började vi med att kartlägga och analysera nuläget. Därefter identifierade vi organisationens förbättringsmöjligheter och presenterade 48 konkreta förbättringsförslag som vi prioriterade tillsammans […]

  • Problem/Utmaning: Industriföretaget ABB skulle introducera förändringsprogrammet T50. Programmet gick ut på att alla ledtider (T) i alla processer inom koncernen skulle förbättras med femtio procent (50). Det var ett utmanande mål och förändringen pågick i drygt fem år och berörde alla anställda. Insats/Lösning: Vi anlitades för att dela med oss av vår kompetens när det […]