Problem/Utmaning:
Industriföretaget ABB skulle introducera förändringsprogrammet T50. Programmet gick ut på att alla ledtider (T) i alla processer inom koncernen skulle förbättras med femtio procent (50). Det var ett utmanande mål och förändringen pågick i drygt fem år och berörde alla anställda.

Insats/Lösning:
Vi anlitades för att dela med oss av vår kompetens när det gäller praktiskt förändringsarbete. Vidare ville man skapa ett öppet mindset och engagemang bland tusentals ledare och medarbetare både från Sverige och internationellt. Vi arbetade också med problemlösning och praktiska samarbetsövningar som stärkte vi-känslan och företagskulturen.

Resultat:
T50 räknas än i dag som ett av Sveriges största och mest lyckade förändringsprojekt. Efter drygt fem år sammanfattade ABB projektet genom att skriva en bok som fick namnet ”Växa med förändring” där vi tillägnades ett eget kapitel för våra insatser. Kompetensen och erfarenheterna från T50 programmet är något vi bär med oss än i dag och delar gärna med oss till våra kunder.