FÖRÄNDRINGSLEDNING

Förbättringar är en pågående process utan slut…

Syftet med förändringar är att skapa effektiva flöden i processerna och bli mer resurseffektiv, stärka kulturen och öka kundnöjdheten vilket leder till förbättrade resultat.