FÖRÄNDRINGSLEDNING

Skapa en företagskultur med effektiva problemlösare

Hur kan vi skapa en företagskultur med effektiva problemlösare på alla nivåer i organisationen? Hur kommer det sig att vi inte kompetensutvecklar alla i systematisk problemlösning?