Categories: Case

by Business Improvements

Share

Categories: CaseTags:
5

Individanpassad ledarutveckling med mätbara resultatförbättringar

Problem/Utmaning:
En resultatinriktad chef i en stor industrikoncern hade fått underkända betyg i medarbetarenkäterna i flera år gällande arbetsmiljön men inte lyckats vända resultaten. Vårt uppdrag gick ut på att skapa en varaktig och mätbar förbättring av ledarskapet.

29

Insats/Lösning:
Efter en grundlig analys av situationen presenterade vi ett ledarutvecklingsprogram som kontinuerligt mätte chefens interaktion med medarbetarna. Både ledaren och medarbetarna var engagerade i framtagandet av förbättringsförslaget.

Resultat:
Medarbetarnas utvärdering visade på en stadig utveckling av ledarbeteendet och när den årliga medarbetarenkäten genomfördes blev slutresultatet över förväntan. År två fick chefen personalansvar för en ny grupp och resultatet från den kommande medarbetarenkäten visade på en mycket stor förbättring jämfört med tidigare år samt i jämförelse med flera andra chefer inom koncernen.

Relaterade artiklar