Föreläsningar för chefer och ledare

Föreläsningar för chefer och ledare

Våra föreläsningar utgår från våra längre utbildningar och syftar till att ge stöd och inspiration till er förändringsresa.
Föreläsningarnas längd varierar från femton minuter upp till tre timmar.
Nedan finner ni några av de rubriker eller ämnen vi erbjuder:

  • Förändringsledning – få med alla på förändringsresan och skapa engagemang i genomförandet
  • Coachande ledarskap – så utvecklar ni en organisationskultur med effektivitet som fokus
  • Att utveckla team – så stärker ni samarbetet och vi-känslan inom och mellan teamen
  • Tydligt ledarskap – när alla vet vad, varför och hur målen uppnås förbättras lönsamheten
  • Att skapa tillväxt – självmotiverade och ansvarstagande medarbetare ger ökad tillväxt och bättre resultat

Föreläsningarna kundanpassas och kan med fördel kombineras med workshops.
Deltagarna får praktiska verktyg som hjälper dem att skapa förbättringar.

Vi föreläser och utbildar både på svenska och engelska. Kontakta oss för frågor med mera.

Läs även om våra föreläsningar för hela organisationen.