Categories: Case

by Business Improvements

Share

Categories: CaseTags:
3

Upplevelsebaserad action-learning pedagogik om motivation

I denna internationella organisation hade en medlem i den svenska ledningsgruppen tidigare genomgått en utbildning hos oss. Nu ville ledningen lyfta alla sina Europeiska key account manager.

29

De ville använda vår upplevelsebaserad action learning pedagogik med motivation som fokus. Vi föreslog att genomföra alla tre dagarna i södra Frankrike där vi har en samarbetspartner.

Upplägget blev mycket väl mottaget och genomförandet rankades bland deltagarna som det bästa de upplevt med en stärkt teamkänsla.

Relaterade artiklar