• Uppdraget gällde en enhet inom landstinget/regionen som ville utveckla teamkänslan och öka arbetsglädjen där deltagarna fick konkreta verktyg för hjälp i vardagen. Efter föreläsningen ville ledningen fördjupa samarbetet med oss och vi kom överens om att genomföra utvecklingsprogrammet Personligt Ledarskap (Självledarskap) som vi anpassade både för ledare och medarbetare. Det genomfördes som flera halvdagars seminarier […]

  • Detta företag skulle ha en kick-off för hela personalen, cirka 50 personer. Föreläsningen skulle handla om attityder, motivation och arbetsglädje och skulle genomföras på engelska. Vi presenterade ett förslag med teoripass kombinerat med vår upplevelsebaserade pedagogik. Vanligtvis anlitar de nya föreläsare varje år till sina kick-offer men resultatet av vår insats blev så positiv att […]

  • Vi anlitades för att ge en inspirationsföreläsning om mål och motivation. Efter vår föreläsning frågade en av deltagare som var chef för en avdelning på cirka 30 personer, om vi kunde genomföra en ny föreläsning om förändringar om hur vi konkret gör för att våga gå utanför trygghetszonen. Resultatet blev mycket bra. En av deltagarna […]

  • I denna internationella organisation hade en medlem i den svenska ledningsgruppen tidigare genomgått en utbildning hos oss. Nu ville ledningen lyfta alla sina Europeiska key account manager. De ville använda vår upplevelsebaserad action learning pedagogik med motivation som fokus. Vi föreslog att genomföra alla tre dagarna i södra Frankrike där vi har en samarbetspartner. Upplägget […]

  • Vårt uppdraget innebar att få 100 medarbetare att förbättra det internt och externt samarbetet. Vi fick 1,5 dagar på oss och det skulle genomföras som en del av en längre kick-off. Vi presenterade ett förslag med en blandning av praktiska samarbetsövningar och kortare teoripass. Responsen var mycket positivt bland deltagare. Detta ledde bland annat till […]

  • Vårt uppdraget gällde en division inom ett större internationellt företag med huvudkontor i Sverige. Efter ett omfattande internationellt förändringsprogram behövde ledningsgruppen hjälp med att ta fram och implementera både strukturella, kulturella och strategiska förbättringar. Vi genomförde ett specialanpassat program för ledningsgruppen med moduler från våra olika utbildningsprogram. Ledningsgruppen genomförde en anpassad analys som tydliggjorde deras […]

  • Problem/Utmaning: En resultatinriktad chef i en stor industrikoncern hade fått underkända betyg i medarbetarenkäterna i flera år gällande arbetsmiljön men inte lyckats vända resultaten. Vårt uppdrag gick ut på att skapa en varaktig och mätbar förbättring av ledarskapet. Insats/Lösning: Efter en grundlig analys av situationen presenterade vi ett ledarutvecklingsprogram som kontinuerligt mätte chefens interaktion med […]

  • Problem/Utmaning: Säljbolaget konkurrerar med både svenska och internationella företag och hade haft en stagnerad utveckling i flera år. Ledningen uttryckte behovet och önskan att snarast lyfta säljresultaten. Insats/Lösning: Med hjälp av vår förbättringsprocess började vi med att kartlägga och analysera nuläget. Därefter identifierade vi organisationens förbättringsmöjligheter och presenterade 48 konkreta förbättringsförslag som vi prioriterade tillsammans […]

  • Problem/Utmaning: Industriföretaget ABB skulle introducera förändringsprogrammet T50. Programmet gick ut på att alla ledtider (T) i alla processer inom koncernen skulle förbättras med femtio procent (50). Det var ett utmanande mål och förändringen pågick i drygt fem år och berörde alla anställda. Insats/Lösning: Vi anlitades för att dela med oss av vår kompetens när det […]