Att leda förbättringsarbete (1-3 dagar)

En kurs om hur ni initierar, driver och implementerar förbättringar för att utveckla organisationens resultat.

Om kursen:

Detta är en praktiskt inriktad kurs där vi leder er igenom alla utvecklingsstegen i förbättringsprocessens strukturella, kulturella och strategiska frågeställningar. Ni får lära er hur man överkommer förändringshinder genom att engagera ledare och medarbetare för att lyckas med förändringsresan.

Ni får praktiska verktyg kring kreativ problemlösningsmetodik, där ni arbetar med era egna problem och utmaningar. Vi avsätter också tid till diskussioner och erfarenhetsutbyte. Kursen ger er kompetens att genomföra förbättringsprojekt som skapar positiva resultat i verksamheten.

Ur innehållet:

 • Vad startar och driver en förbättring eller utveckling framåt?
 • Förändring på individ-, team- och organisationsnivå – vad skiljer dem åt?
 • Hur gör vi för att få med alla på förändringsresan?
 • Hur skapar vi en kultur med ett utvecklingsorienterat mindset?
 • Så implementerar vi en tydlig kommunikation i en förändringsprocess.
 • Hur hänger vem, vad, varför, hur, var och när samman i kommunikationen?
 • Vad innehåller våra komfortzoner och vad krävs för att ta steget ur dem?
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna vid problemlösning och hur undviker vi dem?
 • Hur skapar vi en tydlig förändringsmognad?
 • Hur gör vi för att snabbt påverka företagskulturen i en förändring?
 • Hur hänger verksamhetsutvecklingen samman med förändringsledning?
 • Hur skapar vi ett tydligt syfte och mål med en förändring?
 • Samarbetets Big 5 – för att lyckas med en förändring.
 • Så skapar vi motivation – även när det tar emot.

Syfte och mål:

Kursens syfte är att ni ska känna er trygga i förbättringsprocessens alla utvecklingssteg och målet är att kunna leda organisationen till ökad lönsamhet eller hållbar tillväxt.

Övrig information:

Alla utbildningar anpassas utifrån era behov och önskemål. Kursen vänder sig till ledare med personalansvar och omfattar 1-3 dagar. Inga förkunskaper krävs. Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Dokumentation delas ut under utbildningen.