Att leda förbättringsarbete (1-3 dagar)

En kurs om hur ni initierar, driver och implementerar förbättringar för att utveckla organisationens resultat.

Om kursen:

Detta är en praktiskt inriktad kurs där vi leder er igenom alla utvecklingsstegen i förbättringsprocessens strukturella, kulturella och strategiska frågeställningar. Ni får lära er hur man överkommer förändringshinder genom att engagera ledare och medarbetare för att lyckas med förändringsresan.

Ni får praktiska verktyg kring kreativ problemlösningsmetodik, där ni arbetar med era egna problem och utmaningar. Vi avsätter också tid till diskussioner och erfarenhetsutbyte. Kursen ger er kompetens att genomföra förbättringsprojekt som skapar positiva resultat i verksamheten.

Ur innehållet:

  • Att öka förståelsen för arbetet med ständiga förbättringar
  • Så skapar ni en kundorienterad förbättringskultur i organisationen
  • Hur skapas en balans mellan de strukturella och kulturella processerna
  • Att identifiera problem och omvandla dem till förbättringsmöjligheter
  • Så arbetar ni med rotorsaksanalys
  • Att identifiera, utvärdera och välja lösningar
  • Skapa delaktighet och förankra mål och strategier
  • Att förverkliga förbättringar och strategier
  • Följ upp, utvärdera och säkerställ att förbättringarna består

Syfte och mål:

Kursens syfte är att ni ska känna er trygga i förbättringsprocessens alla utvecklingssteg och målet är att kunna leda organisationen till ökad lönsamhet eller hållbar tillväxt.

Övrig information:

Alla utbildningar anpassas utifrån era behov och önskemål. Kursen vänder sig till ledare med personalansvar och omfattar 1-3 dagar. Inga förkunskaper krävs. Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Dokumentation delas ut under utbildningen.