Föreläsningar före chefer och ledare

Våra föreläsningar utgår från våra längre utbildningar och syftar till att ge stöd och inspiration till er förändringsresa.
Föreläsningarnas längd varierar från femton minuter upp till tre timmar.