Samarbete i världsklass – kulturella faktorer

I ett högpresterande team med samarbete i världsklass vet alla inblandade vem som gör vad, varför de gör det och hur målen ska nås.