Situationsanpassat Ledarskap

Situationsanpassat Ledarskap innebär att ledaren och medarbetaren anpassar sin kommunikation till den aktuella uppgiften och situationen.