Boktips: En förändringsmodell i åtta steg

Posted by:

Ledarskapsboken Leading Change

Professor John P. Kotter är en internationellt uppskattad forskare och författare inom ämnen som ledarskap och förändring. I boken ”Leading Change” presenterar Kotter en åttastegsmodell för större förändringsarbeten:

  1. Establishing a sense of urgency
  2. Creating the guiding coalition
  3. Developing a vision and strategy
  4. Communicating the change vision
  5. Empowering broad-based action
  6. Generating short-term wins
  7. Consolidating gains and producing more change
  8. Anchoring new approaches in the culture

Läs mer →
0